Handelingen 13:36

NBV

36Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan,

SV

36Want David, als hij in zijn tijd den raad Gods gediend had, is ontslapen, en is bij zijn vaderen gelegd; en heeft wel verderving gezien;

KJV

36For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption: