Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 1:3

leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen,
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Mattheüs 4:23

Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 24:19

Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 7:21

Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Johannes 10:32

zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Handelingen 2:22

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Mattheüs 11:5

blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 3:23

Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

1 Petrus 2:21

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Johannes 18:19

De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 1:24

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: