Artikelen over Handelingen 1:1

Handelingen 1:1

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (10) : Frisse Wateren

God wil graag de echtheid in ons leven zien Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, … (Ps. 51:6). De evangelist Lukas laat ons vooral ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1

Het is niet ver meer

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Handelingen 1:12 Handelingen 1:1-12 Het is niet ver meer Daar gaan ze. Terug naar Jeruzalem. Een wolk...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:1

De eerste decennia van het christendom (1) : Frisse Wateren

Handelingen 1 vers 1-3 Inhoud Dit boek beschrijft de vestiging van het christendom in het midden van de Joden en onder de volken. Hierin vinden we de ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1

Petrus (6) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 6 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1

De eerste decennia van het christendom (7) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 37-47 Vers 37 en 38 Bij het luisteren naar de prediking van Petrus, vervulde het hart van een groot aantal mensen onder het ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1

Opstanding: Geen mythe, geen bedrog, geen bijgeloof! : Frisse Wateren

De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen (Luk. 24:34). … aan de apostelen die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1

Levenswoorden in het boek Handelingen (1) : Frisse Wateren

Les 1 “Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die, ook voor ons bidt” ...
frissewateren.nl