Open de Bijbel

Genesis 9:20
NBV 20 Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version