Gerelateerd aan Genesis 8:17

Gerelateerd aan Genesis 8:17

Genesis 1:22

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Genesis 9:1

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Genesis 9:7

Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Psalmen 144:13

onze schuren gevuld, van voorraad en voedsel voorzien, onze schapen en geiten, met duizenden, met tienduizenden op onze velden,
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Jeremia 31:27

‘De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren.
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Genesis 7:14

samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft.
Gerelateerd aan Genesis 8:17

Psalmen 107:38

Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit,