Gerelateerd aan Genesis 6:3

Gerelateerd aan Genesis 6:3

Nehemia 9:30

U had vele jaren geduld met hen, u waarschuwde hen door uw geest, bij monde van uw profeten, maar zij luisterden niet, en daarom leverde u hen uit aan de volken om hen heen.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Jesaja 63:10

Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Psalmen 78:39

Dan dacht hij: Ze zijn maar vlees, adem die gaat en niet terugkeert.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

1 Thessalonicensen 5:19

Doof de Geest niet uit
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Numeri 11:17

Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Jeremia 11:11

Daarom-dit zegt de HEER: Ik tref hen met onheil waaraan ze niet kunnen ontkomen. Ze zullen mij om hulp roepen, maar ik zal niet naar hen luisteren.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Jesaja 5:4

Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Handelingen 7:51

Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Johannes 3:6

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Judas 1:14

Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: 'Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen
Gerelateerd aan Genesis 6:3

Jeremia 11:7

Vanaf het moment dat ik jullie voorouders uit Egypte bevrijdde tot op de dag van vandaag heb ik hun steeds bezworen naar mij te luisteren.