Artikelen over Genesis 6:3, 12

Genesis 6:3

Te laat voor redding : Frisse Wateren

De wateren van het Kanaal golfden breed en diep. Geen menselijke arm had tot op die tijd hun hele breedte doorkliefd. Aangevuurd door eerzucht om te ...
frissewateren.nl
Genesis 6:3, 12

Het kruis van Christus (les 9) : Frisse Wateren

Het einde van het vlees Voordat we naar ons onderwerp gaan, willen we opmerken dat het woord vlees in de Bijbel meerdere betekenissen heeft. Om welke ...
frissewateren.nl
Genesis 6:3

De lente … ook in je ziel! : Frisse Wateren

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodémus, een leider van de Joden. Johannes 3:1 Aan het eind van Johannes 2 lezen we dat velen ...
frissewateren.nl
Genesis 6:12

Geloven in voor- en tegenspoed

Wat zou je doen als je de opdracht krijgt van God om in je tuin een grote boot te bouwen?! We kennen iemand die dit zonder aarzelen deed!
zijlacht.nl
Genesis 6:3

Hoe lang bouwde Noach aan de ark? : Frisse Wateren

Op deze plaats een (verkorte) briefwisseling over de vraag, of Noach 120 jaar (of minder) aan de ark bouwde. Het uitvoerige antwoord kan aangevraagd ...
frissewateren.nl
Genesis 6:3

Heeft Christus in de hades gepredikt? : Frisse Wateren

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is ...
frissewateren.nl
Genesis 6:3

Het geloof van Noach : Frisse Wateren

We leven vandaag in een tijd die verschrikkelijk veel overeenkomsten heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach ...
frissewateren.nl
Genesis 6:3

Noach had ze alle zeven goed op een rij : Frisse Wateren

Wij leven vandaag in een tijd die schrikbarend veel overeenkomst heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, ...
frissewateren.nl
Genesis 6:3

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl