Open de Bijbel

Genesis 5:4-5
NBV 4 Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5 In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: 5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version