Genesis 4:1-2

SV

1En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van de HEERE verkregen!
2En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer.

KJV

1And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.
2And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.