Genesis 3:9-10

SV

9En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
10En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

KJV

9And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?
10And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.