Gerelateerd aan Genesis 26:3

Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 28:15

Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 13:15

Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 20:1

Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Sur ging wonen. Toen hij een tijdlang in Gerar verbleef,
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 15:18

Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land, ‘zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat:
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 12:7

Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Psalmen 105:9

het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 22:16

Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf-spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden,
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Hebreeën 11:9

Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Hebreeën 6:17

Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Psalmen 39:12

(39:13) Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 13:17

Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 39:21

Maar de HEER stond hem ter zijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Psalmen 32:8

'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Psalmen 37:1

Van David. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen,
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 26:12

Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de HEER zegende hem.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Hebreeën 11:13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 26:14

hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem,
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 12:1

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Jesaja 43:5

Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen.
Gerelateerd aan Genesis 26:3

Genesis 39:2

De HEER stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken.
1
2
Volgende