Genesis 24:57-58

NBV

57‘Laten we het meisje zelf roepen, ‘zeiden ze, ‘en haar vragen wat zij wil.’
58Dus riepen ze Rebekka en vroegen haar: ‘Wil je met deze man meegaan?’ ‘Ja, ‘antwoordde ze.

SV

57Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, en haar mond vragen.
58En zij riepen Rebekka, en zeiden tot haar: Zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken.

KJV

57And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth.
58And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.