Open de Bijbel

Genesis 2:18
NBV 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version