Genesis 2:1-3

SV

1Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.
2Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

KJV

1Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
2And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
3And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.