Artikelen over Genesis 2:1

Genesis 2:1

Dankbaar op z’n Thais

Ik zet mijn zonnebril op en loop om kwart over 8 de straat uit richting kantoor. De zon is hier heerlijk en maakt mij al vroeg op de dag blij. ‘Sawadekaa’ de vrouw met het fruitkraampje groet mij vriendelijk. Ik groet haar terug en met handen en voetenwer
zijlacht.nl
Genesis 2:1

Doe mij maar zo’n ‘eilandje van rust’

Het leven anno 2017 is druk. Het is belangrijk om juist in de drukte Gods nabijheid en rust te zoeken. Maar hoe creëer je deze rustmomenten?
zijlacht.nl
Genesis 2:1

Pasen 2013 – “Het is volbracht!” : Frisse Wateren

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht. En Hij boog het hoofd en gaf Zijn geest over” (Johannes 19:30; Voorhoeve ...
frissewateren.nl
Genesis 2:1

God, laad me met rust

“Zag je de blauwe lucht vandaag en rook je het frisse groen? Of ging er weer een dag voorbij met veel te veel te doen?” Ik merk dat ik het soms lastig vind om stil te staan bij de mooie dingen die elke dag te bieden heeft. En daarom hangt deze tekst als e
zijlacht.nl
Genesis 2:1

In den beginne [5] – Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) : Frisse Wateren

In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste beide verzen van het eerste hoofdstuk. ...
frissewateren.nl
Genesis 2:1

De schepping (les 12) – God rust : Frisse Wateren

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voleindigd had, rustte Hij op ...
frissewateren.nl
Genesis 2:1

In den beginne [1] – Genesis 1 en 2 (deel I) : Frisse Wateren

Genesis 1 Belangrijk voor het begrijpen van de eerste beide hoofdstukken van Genesis is te overwegen, om wat voor bijbelboek het eigenlijk gaat. ...
frissewateren.nl
Genesis 2:1

Sabbat: Gods werk voltooid

Wie aan de sabbat denkt, denkt onwillekeurig aan het Joodse volk. De sabbat is immers als teken tussen de HEERE en Zijn volk door de eeuwen onlosmakelijk met hen verbonden geweest.
israelendebijbel.nl
Genesis 2:1

In den beginne [2] – Genesis 1 en 2 (deel II) : Frisse Wateren

Genesis 1 vers 1-2 Vers 1: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. De eerste zin van de bijbel 28 letters In het Hebreeuws bestaat ...
frissewateren.nl