Gerelateerd aan Genesis 17:20

Gerelateerd aan Genesis 17:20

Genesis 21:18

Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.’
Gerelateerd aan Genesis 17:20

Genesis 21:13

Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is.’
Gerelateerd aan Genesis 17:20

Genesis 25:12

Dit zijn de nakomelingen van Ismaël, de zoon die Hagar, de Egyptische slavin van Sara, aan Abraham had gebaard.
Gerelateerd aan Genesis 17:20

Genesis 16:10

En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn.