Gerelateerd aan Genesis 11:31

Gerelateerd aan Genesis 11:31

Nehemia 9:7

U bent de HEER, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Handelingen 7:2

Stefanus antwoordde: ‘Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 24:10

Hij nam tien van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg, met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar Aram-Naharaïm, de stad van Nachor.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 15:7

Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 12:4

(4-5) Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen,
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 10:19

zodat hun gebied zich van Sidon in de richting van Gerar uitstrekte tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboïm tot aan Lesa.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 11:32

Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Jozua 24:2

sprak hij tot het volk: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël: Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nachor. Ze dienden andere goden.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 11:26

Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 27:43

Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon: vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 24:15

Hij was nog niet uitgesproken, of Rebekka kwam de stad uit, de dochter van Betuël, die de zoon was van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nachor, met haar kruik op haar schouder.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Genesis 29:4

Jakob vroeg de herders: ‘Waar komen jullie vandaan, vrienden?’ ‘Uit Charan, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Genesis 11:31

Hebreeën 11:8

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.