Genesis 1:9-10

SV

9En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! en het was alzo.
10En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.

KJV

9And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
10And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.