Artikelen over Genesis 1:28

Genesis 1:28

Bidden en blaffen … : Frisse Wateren

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

1 Korinthe 7:31 : Frisse Wateren

Wat de beroemde natuurkundige Ampère eens heeft gezegd over het "eeuwige licht" is vrij onbekend. Toch is dit zéér ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Meisje … blijf jezelf samen met je vriend : Frisse Wateren

Hoe eerlijk ben jij, meisje, tegenover jezelf, als het om jouw vriend gaat? Ben jij alleen maar op zicht? Wil jij je laten verlagen tot seks-object? ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Gezinsplanning : Frisse Wateren

Eigenlijk wordt bedoeld in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid om kinderen te krijgen. We vinden zeker geen directe instructie over dit ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Knelpunten (2) : Frisse Wateren

De vraag - een poging om te antwoorden Gezinsplanning Bedoeld wordt uiteindelijk, in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid kinderen ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

De eerste opdracht

Zorgen voor de aarde; God geeft ons een hele duidelijke opdracht hierover. Annika schrijft vandaag over deze lastige maar toch mooie opdracht van God.
zijlacht.nl
Genesis 1:28

Goede voornemens? Gooi ze in de prullenbak!

Gelukkig nieuwjaar! Alle kerstborrels zijn weer voorbij, het vuurwerk is weer afgevuurd en 2018 is gekomen! Een nieuw jaar, vol prachtige nieuwe kansen, mogelijkheden en... goede voornemens. Heb jij ze al klaar? Zijn het dezelfde als vorig jaar toevallig?
zijlacht.nl
Genesis 1:28

Is afdrijving moord? : Frisse Wateren

Een professor vroeg aan zijn studenten die voor medicijnen studeerden, wat men in het volgende geval doen moest: Vader heeft syfilis1, moeder TBC. Ze ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Geloof als een mosterdzaadje: meer dan een metafoor!

Geloof als een mosterdzaadje. Dikke kans dat je snapt wat ik met die zin bedoel. En óók dikke kans dat je die tekst altijd hebt gezien als een prachtige metafoor, en niet meer dan dat. Dat je de mogelijkheid die erin verborgen ligt daardoor nooit hebt ont
zijlacht.nl
Genesis 1:28

Vrouw zijn in Gods Koninkrijk

Vrouw zijn in Gods Koninkrijk, het lijkt soms lastig. Wie ben je? Wat is jouw rol? En wat eigenlijk nog veel interessanter is: hoe ziet God jou als vrouw?
zijlacht.nl
Genesis 1:28

Homoseksualiteit : Frisse Wateren

Seksuele vrijheid is modern. Films die homoseksuele handelingen verheerlijken, worden geprezen. Al sinds jaren worden partners van hetzelfde geslacht ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Adam, de eerste gelovige : Frisse Wateren

Adam, door wie zonde en dood hun intrede deden. Adam, door wie tot op heden de hele schepping zucht. Zo kennen we Adam. Zo wordt Adam immers in de ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Spiegeltje, spiegeltje – gemaakt naar Gods beeld

Ik ben gek op verhalen en sprookjes. Jullie kennen vast het verhaal van Sneeuwwitje en de boze stiefmoeder. De boze stiefmoeder heeft een magische spiegel die haar vertelt wie de mooiste van het land is. Elke dag weer kijkt ze in die spiegel, hopend dat h
zijlacht.nl
Genesis 1:28

Het paradijs : Frisse Wateren

Paradijselijke omstandigheden zijn het tegenovergestelde van wat we ervaren in onze wereld, en daarom laten mensen zich gewoon lokken met beloftes als ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Adam, een type van Christus

Paulus schrijft dat Adam een type is van “Hem (Christus), Die komen zou” (Rom 5:14). Wat kunnen we hieruit leren?
israelendebijbel.nl
Genesis 1:28

De wereld : Frisse Wateren

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. ...
frissewateren.nl
Genesis 1:28

Koper, IJzer en Leem* – Bijbels Panorama

Het voor u liggende artikel handelt over de profetieën in het algemeen en meer speciaal over Daniël 2. Daarin wordt eerst uitgebreid een droom van Nebukadnezar, de eerste koning van het Babylonische Rijk, vermeld. Vervolgens verschijnt Daniël om de droom
bijbelspanorama.nl
Genesis 1:28

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
Genesis 1:28

De Mens – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nadenken over twee belangrijke vragen: -Wat is de mens? De mens is een schepsel van God. Hij is geschapen naar...
honderdbijbelstudies.nl
Genesis 1:28

Israël en het Koninkrijk

Hoe zit het met het koninkrijk van God in de Bijbel?
israelendebijbel.nl
1
2
Volgende