Gerelateerd aan Genesis 1:27

Gerelateerd aan Genesis 1:27

Mattheüs 19:4

Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Markus 10:6

Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Genesis 5:1

Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Efeze 4:24

en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Psalmen 139:14

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Maleachi 2:15

Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Jesaja 43:7

allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Genesis 2:21

Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Genesis 2:18

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

1 Korinthe 11:7

Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man.
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Kolossensen 1:15

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:
Gerelateerd aan Genesis 1:27

Kolossensen 1:26

het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.