Gerelateerd aan Genesis 1:22

Gerelateerd aan Genesis 1:22

Genesis 8:17

Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Psalmen 107:38

Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit,
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Genesis 9:1

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Job 42:12

De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Job 40:15

Zie het nijlpaard dat ik heb geschapen, net als jou; het eet gras als een rund.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Psalmen 128:3

je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Psalmen 144:13

onze schuren gevuld, van voorraad en voedsel voorzien, onze schapen en geiten, met duizenden, met tienduizenden op onze velden,
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Leviticus 26:9

Ik zal naar jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken, en mijn verbond met jullie gestand doen.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Psalmen 107:31

Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht,
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Genesis 35:11

En hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen.
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Genesis 30:30

Uit het weinige vee dat u voor mijn komst had, is een enorme kudde gegroeid; de HEER heeft u sinds mijn komst inderdaad gezegend. Maar nu wordt het hoog tijd dat ik voor mijzelf aan de slag ga.’
Gerelateerd aan Genesis 1:22

Genesis 30:27

Laban antwoordde: ‘Neem me vooral niet kwalijk-ik heb uit verschillende tekenen opgemaakt dat de HEER mij omwille van jou heeft gezegend.