Gerelateerd aan Genesis 1:1-31

Gerelateerd aan Genesis 1:1

Johannes 1:1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Hebreeën 11:3

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Jesaja 45:18

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft-hij is God! -,die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest- niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Openbaring 4:11

'U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Hebreeën 1:10

En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Job 38:4

Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Jesaja 42:5

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Handelingen 17:24

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Kolossensen 1:16

in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Exodus 20:11

Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Nehemia 9:6

U alleen bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

2 Petrus 3:5

Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water,
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Jesaja 44:24

Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Jeremia 51:15

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht-
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Openbaring 14:7

Luid riep hij: 'Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.'
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Jeremia 10:12

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht-
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Psalmen 33:9

want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Psalmen 115:15

Moge de HEER u zegenen, hij die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Psalmen 136:5

die de hemel maakte, met wijsheid- eeuwig duurt zijn trouw-
Gerelateerd aan Genesis 1:1

Handelingen 14:15

‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende