Open de Bijbel

Genesis 1:1
NBV1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 In the beginning God created the heaven and the earth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version