Genesis 9:6

NBV

6Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.

SV

6Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

KJV

6Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.