Gerelateerd aan Genesis 6:11

Gerelateerd aan Genesis 6:11

Ezechiel 8:17

'Heb je het gezien, mensenkind?' vroeg hij mij. 'En al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich overgeeft is blijkbaar nog niet genoeg: ze vullen het land met geweld, ze beledigen mij steeds opnieuw, zie hoe schaamteloos ze mij bespotten!
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Hosea 4:1

Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! De HEER voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Jesaja 60:18

Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Habakuk 2:8

Je hebt vele volken geplunderd, andere volken zullen jou plunderen. Je hebt bloed vergoten, je hebt gewelddaden begaan tegen het land, de stad en haar bewoners.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Ezechiel 28:16

Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Romeinen 3:19

Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Psalmen 140:11

(140:12) Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is, dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.'
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Habakuk 1:2

Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert u niet, moet ik 'Geweld!' schreeuwen en brengt u geen redding?
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Habakuk 2:17

Het geweld tegen de Libanon zal je achtervolgen, de slachting onder de dieren zal je verbijsteren, net als het bloed dat je vergoten hebt en de gewelddaden die je hebt begaan tegen het land, de stad en haar bewoners.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Psalmen 55:9

(55:10) Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak, want in de stad zie ik geweld en strijd,
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Psalmen 11:5

De HEER keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Lukas 1:6

Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Romeinen 2:13

Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Jeremia 6:7

Zoals water opwelt uit een bron, zo welt kwaad op uit Jeruzalem. “Ik ben mishandeld en beroofd, ”klinkt het in de stad. Onder mijn ogen wordt geslagen, gemarteld, er komt geen einde aan.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Genesis 10:9

Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar het gezegde: Een jager zonder weerga, een tweede Nimrod.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Genesis 13:13

de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.
Gerelateerd aan Genesis 6:11

Genesis 7:1

Toen zei de HEER tegen Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent.