Genesis 6:11

NBV

11In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht.

SV

11Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.

KJV

11The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.