Genesis 2:22

NBV

22Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.

SV

22En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

KJV

22And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.