Gerelateerd aan Genesis 22:6

Gerelateerd aan Genesis 22:6

Johannes 19:17

hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.
Gerelateerd aan Genesis 22:6

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan Genesis 22:6

Jesaja 53:6

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
Gerelateerd aan Genesis 22:6

Mattheüs 8:17

opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’
Gerelateerd aan Genesis 22:6

Lukas 24:26

Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’