Genesis 19:5

NBV

5‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’

SV

5En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.

KJV

5And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.