Genesis 17:4

NBV

4‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken.

SV

4Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!

KJV

4As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.