Genesis 15:12

NBV

12Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis.

SV

12En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram; en ziet, een schrik, en grote duisternis viel op hem.

KJV

12And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.