Genesis 11:26

SV

26En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran.

KJV

26And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.