Open de Bijbel

Galaten 6:9
NBV 9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version