Artikelen over Galaten 6:14

Galaten 6:14

Het ware karakter van politiek : Frisse Wateren

Steeds weer proberen we de politiek te vergoelijken. Natuurlijk zijn er ook redelijke politici. Maar wat het ware karakter van de politiek is, wordt ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Drie kenmerken voor het volgen van Jezus : Frisse Wateren

Mattheüs 11 vers 29-30; Lukas 9 vers 23; 2 Korinthe 12 vers 7 Inhoud 1. Het juk (Matth. 11:29-30); 2. Het kruis (Luk. 9:23); 3. De doorn (2 Kor. ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (36) : Frisse Wateren

Dien je alleen of volg je óók? “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Altijd goede moed (3) : Frisse Wateren

Lezen: 2 Kor. 4:7-5:8 Wij hebben goede moed, veroorzaakt door onze zwakheid Wij zijn slechts vaten, en wel aardse vaten, zwak en kwetsbaar; maar het ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Een leven zonder Jezus (1) : Frisse Wateren

De titel van deze artikelen is in- en aangrijpend. Leven zonder de Heer Jezus ... dat is pas echt verschrikkelijk en rampzalig. Niet-Christenen halen ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Jonge mensen in de Bijbel (15) : Frisse Wateren

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6c En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

S34 GESTORVEN EN OPGESTAAN* – Bijbels Panorama

“Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” Kol. 3:3, 4
bijbelspanorama.nl
Galaten 6:14

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (5) : Frisse Wateren

DEEL 2 Vervolg hoofdstuk vier Eén ding ontbreekt u Het kruis betekent sterven Als wij werkelijk het kruis aanvaarden waar Jezus over sprak, ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Het kruis van Christus (les 10) : Frisse Wateren

De wereld Evenals de term vlees (zie les 9) in de Schrift verschillende betekenissen heeft, is dit ook bij het woord wereld het geval. 1. Welk ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Waar stemt u op? Op WIE hebt u gestemd? : Frisse Wateren

Enkele gedachten bij de huidige verkiezingen September 2012. Het is niet de bedoeling hier een politieke verhandeling te geven. Ooit hoop ik met de ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Volg Mij (2 – slot) : Frisse Wateren

In deze artikelen wordt verwezen naar waar de Heer Jezus over volgen spreekt of mensen ter navolging oproept. Maar niet alleen deze mensen roept onze ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Enkele bijbelse gedachten over: bekering : Frisse Wateren

Bekering is vooral de erkenning van het oordeel van God, dat de mens door zijn ongehoorzaamheid verloren is en gered moet worden. Bekering betekent: ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Hemelse cosmetica voor de Christin : Frisse Wateren

Het gaat in dit artikel over (jonge) zusters, vrouwen. Maar (jonge) broeders, (jonge) mannen, laat dit je niet afschrikken. Wanneer je ziet dat steeds ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding : Frisse Wateren

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Verloving (1) : Frisse Wateren

Wij verheugen ons over de vele jonge Christenen die hun huwelijk graag naar Bijbelse principes willen sluiten en leiden. Ons gebed is dat dit hun met de ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (13) : Frisse Wateren

Les 13 “... Jezus, de gekruisigde ... Hij is opgestaan” (Mattheüs 28:5). Beste cursist, In deze les willen we met Gods hulp het ...
frissewateren.nl
Galaten 6:14

Gelovigen, ongelovigen en kinderen – Bijbels Panorama

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
bijbelspanorama.nl
Galaten 6:14

Godzaliglijk leven – Bijbels Panorama

En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;. Titus 2 : 12
bijbelspanorama.nl
Galaten 6:14

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl