Galaten 5:22-25

SV

22Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23Tegen de zodanigen is de wet niet.
24Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

KJV

22But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23Meekness, temperance: against such there is no law.
24And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
25If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.