Galaten 5:16, 18, 25

SV

16En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
18Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
25Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

KJV

16This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
18But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
25If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.