Galaten 5:16, 18

SV

16En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
18Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

KJV

16This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
18But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.