Open de Bijbel

Galaten 4:10
NBV 10 U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Ye observe days, and months, and times, and years.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version