Gerelateerd aan Galaten 3:27-28

Gerelateerd aan Galaten 3:27

Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

1 Korinthe 12:13

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

1 Petrus 3:21

en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Handelingen 2:38

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Efeze 4:24

en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Job 29:14

Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij, het recht was mij een mantel en een tulband.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Handelingen 16:15

Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Jesaja 61:10

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Romeinen 6:3

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Markus 16:15

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Mattheüs 28:19

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Kolossensen 2:10

en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Handelingen 8:16

want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Handelingen 16:31

Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Handelingen 8:36

Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Lukas 15:22

Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Romeinen 3:22

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.
Gerelateerd aan Galaten 3:27

Handelingen 9:18

Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen,
Gerelateerd aan Galaten 3:27

1 Korinthe 10:2

dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.
1
2
Volgende