Open de Bijbel

Galaten 2:11
NBV 11 Maar toen Kefas in AntiochiĆ« was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version