Open de Bijbel

Galaten 1:19
NBV 19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version