Gerelateerd aan Galaten 5:24

Gerelateerd aan Galaten 5:24

Romeinen 6:6

Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Romeinen 8:13

Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

1 Petrus 2:11

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Romeinen 8:9

Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Galaten 6:14

Maar ik-ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

2 Korinthe 10:7

Zie nu eens de feiten onder ogen! Wanneer iemand er zo van overtuigd is dat hij Christus dient, moet hij goed bedenken dat ook wij dat doen.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Galaten 3:29

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

1 Korinthe 3:23

Maar u bent van Christus en Christus is van God.
Gerelateerd aan Galaten 5:24

Galaten 5:20

afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,
Gerelateerd aan Galaten 5:24

1 Korinthe 15:23

Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.