Artikelen over Galaten 5:24

Galaten 5:24

Sneeuwwitje: hoe het mooiste meisje van het land ons leert om ook de mooiste te worden!

‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het hele land?’ en de spiegel antwoordde: ‘Oh, koningin, u bent heel mooi, maar Sneeuwwitje is nog duizendmaal mooier!’ De koningin werd zo jaloers dat het haar grootste prioriteit werd om Sneeuw
zijlacht.nl
Galaten 5:24

Overdenking Psalm 119 (1) : Frisse Wateren

Psalm 119 vers 1 Hoofdstuk 1 De twee aspecten van gemeenschap met God ALEPH Dit eerste vers drukt de zegen uit van hen, die het Woord ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

De kracht van het nieuwe leven (4) : Frisse Wateren

Romeinen 1 vers 4: “… naar de Geest van [de] heiligheid …”. 1 Johannes 4 vers 13: “Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

S34 GESTORVEN EN OPGESTAAN* – Bijbels Panorama

“Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” Kol. 3:3, 4
bijbelspanorama.nl
Galaten 5:24

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (48) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK OPMERKINGEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE KINDERDOOP Wij ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Het kruis van Christus (les 9) : Frisse Wateren

Het einde van het vlees Voordat we naar ons onderwerp gaan, willen we opmerken dat het woord vlees in de Bijbel meerdere betekenissen heeft. Om welke ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Nog gezond? (6) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 6 Denkbescherming “Wees nuchter en waakzaam ...” (1 Petr. 5:8). “Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd ...” (2 Tim. 2:22). ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Bevrijding van de macht van de zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 5:24

Overdenking van Nehemia (3) : Frisse Wateren

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Christelijke vrijheid (I+II) : Frisse Wateren

I Galaten 5 vers 1 Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk brengen. We horen vaak ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

De zondige natuur – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 5:24

O, mijn God! (3) : Frisse Wateren

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

De gave van de Heilige Geest : Frisse Wateren

Vervuld zijn met de Heilige Geest, het wandelen door de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest of het uitblussen ... wat betekent het en hoe staat het ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Vrijheid (ruimte) of slavernij? : Frisse Wateren

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Overdenking van Nehemia (7) : Frisse Wateren

De mest- of aspoort spreekt van de plaats, waar de Zoon des mensen verhoogd moest worden, waar het oordeel van God de Heer Jezus als Zoon des mensen ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

De wil van God kennen en doen : Frisse Wateren

… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2); Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil ...
frissewateren.nl
Galaten 5:24

Godzaliglijk leven – Bijbels Panorama

En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;. Titus 2 : 12
bijbelspanorama.nl
Galaten 5:24

Overdenking over Nehemia (18) : Frisse Wateren

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand zoemt zij er lustig op los. Een lust ook ...
frissewateren.nl