Gerelateerd aan Galaten 4:6

Gerelateerd aan Galaten 4:6

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Romeinen 5:5

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Romeinen 8:9

Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Filippensen 1:19

omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Efeze 2:18

dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Efeze 4:30

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Judas 1:20

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Johannes 16:7

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

2 Korinthe 3:17

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Efeze 6:18

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Lukas 11:2

Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

1 Petrus 1:11

Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Jeremia 3:19

Ik dacht: Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En ik dacht: Jullie zullen “vader” tegen mij zeggen, jullie keren je niet van mij af.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Lukas 11:13

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Jeremia 3:4

Maar nú roep je mij aan. Je zegt “vader” tegen mij, en zegt: “U bent de geliefde van mijn jeugd,
Gerelateerd aan Galaten 4:6

2 Korinthe 1:22

heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Johannes 3:34

Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.
Gerelateerd aan Galaten 4:6

Efeze 1:13

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is
1
2
Volgende