Artikelen over Galaten 4:6

Galaten 4:6

Wat wettiscime en kerst met elkaar te maken hebben

Wettiscime, het kan zich in elke kerk voordoen. Alleen telkens heeft het een ander jasje of een andere vorm. De een denkt dat ze pas een echte christen is als ze werkelijk in tongen spreekt of mensen geneest, de ander denkt dat ze een echte christen is al
zijlacht.nl
Galaten 4:6

Johannes 4:23 : Frisse Wateren

De beide grote beginselen van de aanbidding van de gelovigen aan de tafel van de Heer zijn het offer van Christus en de tegenwoordigheid van de Heilige ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

De kracht van het nieuwe leven (3) : Frisse Wateren

Romeinen 8 vers 15: “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

Waarom ik geen Kerst vier? : Frisse Wateren

Op 24 december van elk jaar zijn de kerken - bedoeld worden de kerkgebouwen - vol. Daarover moet men zich verheugen wanneer ten minste op deze dag de ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

Bidden tot de Vader in nood en lof (2) : Frisse Wateren

Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

Profetische bediening (7) : Frisse Wateren

Deel 3 Hoofdstuk zes HET KONINKRIJK “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

5 mei – bevrijdingsdag : Frisse Wateren

Vrijheid Elk jaar op 5 mei Bevrijdingsdag herdenken velen, uiteraard vooral ouderen, de bevrijding van ons land uit de macht van Adolf Hitler. Toch ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

De eerste decennia van het christendom (7) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 37-47 Vers 37 en 38 Bij het luisteren naar de prediking van Petrus, vervulde het hart van een groot aantal mensen onder het ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

De doop met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde is kenmerkend voor de christelijke bedeling. De Heer Jezus Zelf heeft de komst van de Geest naar deze aarde ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

Wie is de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Dit is de eerste Bijbelstudie over de Heilige Geest. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon gezonden om in de gelovigen te wonen. Op die...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 4:6

Het karakter van God 2 – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie is besproken dat God heilig, rechtvaardig, naijverig en lankmoedig is. In deze studie gaan we verder met het bestuderen...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 4:6

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II) : Frisse Wateren

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

Genezing en vergeving (4 – slot) : Frisse Wateren

Niet door het verbergen van het boze, maar door het openen van zijn hart bevrijdt hij zijn geweten, misschien ook zijn lichaam … JND III. Het gebed ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

Israël en de gemeente : Frisse Wateren

Men moet kennis van de meegedeelde waarheid hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende ...
frissewateren.nl
Galaten 4:6

De betekenis van de dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:28-30) Wat is de...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 4:6

Het onderpand der erfenis – Bijbels Panorama

In Efeze 1 vinden we een opsomming van alle geestelijke zegeningen waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. Opmerkelijk daarbij is dat de verzegeling door “den Heilige Geest der belofte” (vers 13) pas als laatste genoemd wordt, terwijl het de éérst
bijbelspanorama.nl
Galaten 4:6

S30 De Gemeente* – Bijbels Panorama

De tegenwoordige genade-bedeling is bijzonder belangrijk, omdat zij ten doel heeft de “uitroeping” van de Gemeente. Zie Hand. 15:13 t/m 18; Tit. 2:14; 1Pet. 2:9, 10 Het programma van God voor deze tijd is niet de kerstening van de wereld of de bekering de
bijbelspanorama.nl
Galaten 4:6

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl
Galaten 4:6

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl