Artikelen over Galaten 1:6-9

Galaten 1:6-9

Nieuwsbulletin nr. 3 : Frisse Wateren

Is de heilige vader overleden? Het gevaar van het Rooms-katholicisme is nog altijd hevig. De laatste tijd is deze kerk nogal in de picture geweest ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6-9

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (4) : Frisse Wateren

DEEL 2 Hoofdstuk 4 ÉÉN DING ONTBREEKT U “En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, liep er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6-9

Het marketing christendom – een toetsing (2) : Frisse Wateren

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels the Church Growth Movement. De beweging heeft verschillende takken. ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6-9

De leer is belangrijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Geef acht op uzelf en op de leer…” (1 Timotheüs 4:16) De leer is belangrijk. Wat geleerd wordt is namelijk van grote invloed. Zowel op ons...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 1:6-9

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6-9

Op het kerkelijk erf … : Frisse Wateren

De aanval van Wake Up op het plaatsvervangend sterven Het kerkelijk erf raakt wederom in beroering. De vijand heeft het nu voorzien op het ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6-9

De antichrist (dl. 2) - Stichting Israel en de Bijbel

Luther noemde satan al treffend ‘de aap van God’. Hij is namelijk geniaal in het imiteren van de Heere God, zowel in Zijn Persoon als in Zijn werken. Geen wonder dat ook de antichrist als pseudo-messias in de toekomst velen zal verleiden.
israelendebijbel.nl
Galaten 1:6-7

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (21) : Frisse Wateren

Er bestond geen inzetting noch plechtigheid, die een bekeerde jood zo onwillig was om op te geven als de besnijdenis. Zij was het teken en zegel van zijn ...
frissewateren.nl
Galaten 1:7-9

Profetie – Honderd bijbelstudies

Inleiding Profetie is het doorgeven van een boodschap van God. Een profeet ontvangt een boodschap van God en geeft die door aan de mensen voor wie die...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 1:8-9

De Zevende – Dag – Adventisten (2) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (25) : Frisse Wateren

Een boeiende reis. Vele ontmoetingen. Hier ontdek je ook Paulus’ hart in moeiten. “Van buiten strijd, van binnen vrees”, dat was zijn deel. Hij was ...
frissewateren.nl
Galaten 1:8

Door mijn Geest (4 – slot) : Frisse Wateren

Christus, de enige ware vrijheid Hoe ontving Paulus zijn apostelschap? We lezen: “Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6-8

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl
Galaten 1:6-8

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl
Galaten 1:7

De christen en de wet : Frisse Wateren

In de laatste tijd heb ik een heel wat mensen leren kennen, die geen duidelijkheid hadden over welke rol de wet (die God door Mozes gegeven heeft) in hun ...
frissewateren.nl
Galaten 1:7

De gemeentetucht Deel II: tucht op het gebied van de leer – Honderd bijbelstudies

Inleiding ” … zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. …” (2 Petrus 2:1) “Men...
honderdbijbelstudies.nl
Galaten 1:6, 9

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is : Frisse Wateren

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan ...
frissewateren.nl
Galaten 1:6

Hagar of Sara

Veel Joodse gelovigen worstelen met de vraag welke plaats de wet in hun persoonlijk leven en in hun gemeente zou moeten hebben. Ook onder niet-Joodse gelovigen bestaat over dit onderwerp veel verschil van inzicht. Reden genoeg om een en ander nader te bez
israelendebijbel.nl
Galaten 1:8

De islam in het licht van de Bijbel (2) : Frisse Wateren

De leer van de islam Als men de leer van de islam kent, dan begrijpt men ook beter de dingen die de wereld vandaag bezighouden. Dan begrijpt men ook de ...
frissewateren.nl
Galaten 1:8

Het behoud is alleen door het geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg. Helaas wordt het evangelie vaak...
honderdbijbelstudies.nl
1
2
Volgende