Open de Bijbel

Filippenzen 4:9
NBV 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version