Open de Bijbel

Filippenzen 4:6
NBV 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version