Open de Bijbel

Filippenzen 3:18
NBV 18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version