Open de Bijbel

Filippenzen 3:11
NBV 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version